Közlemények

Arhívum

Hirdetések

Arhívum
2023. szeptember 29.
Figyelembe véve, a „DJ152A Marosvásárhely (DN15E) – Mezőbánd – Radnót (DN15) megyei úton, az átereszek felújítása, az 5+570 és 5+790 km szelvények között és a meglévő közműhálózat megvédése/elterelése, Maros megye” munkálat kivitelezésének az elkezdését, a Maros Megyei Tanács közli, hogy 2023.10.03-tól a DJ152A megyei úton, ezen átereszek mentén, amelyek Marosszentkirály község, Náznánfalva településen, a megyei útnak a Forrás utcával való kereszteződése (5+570 km) és a Mező utca kereszteződése között találhatók, a forgalom váltakozva egy sávon zajlik, villanyrendőr által irányítva, 8 hónapos periódusra

2023. február 3.
Tekintettel, a 350/2006. sz. Törvény 10. cikkely és 28. cikkely (2) bekezdés előírásaira, a Maros Megyei Tanács, 2023. február 10.-én 13.00 órától meghívja, a Maros Megyei Tanácsnak a Marosvásárhely Győzelem tér 1 sz. alatti székhelyén, a Kicsi Terembe, az ifjúsági és ifjúságokért nem kormányzati szervezeteket és az ifjúsági alapítványokat Maros megye területéről, egy tanácskozásra, amelynek a tárgya az Ifjúsági alapokból finanszírozott tevékenységeknek a meghatározása, a 2015-2020-as periódusra az ifjúsági politikák területén, a nemzeti stratégiára vonatkozó, 24/2015. sz. Kormányhatározattal megállapított, főbb beavatkozási területekhez, jellegzetes célkitűzésekhez és tevékenységi irányokhoz viszonyítva

2023. január 31.
A MAROS MEGYEI TANÁCS, az „A DJ153 Szászrégen – Nyárádremete – Szováta megyei útnak egy szakaszának a felújítása (Szászrégen – Nyárádremete szakaszon)” projektnek a titulárisa, értesíti az érdekelte személyeket, a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által, a besorolási döntésének a meghozataláról, a környezetre való hatásnak az értékelési eljárásának a keretében, az „A DJ153 Szászrégen – Nyárádremete – Szováta megyei útnak egy szakaszának a felújítása (Szászrégen – Nyárádremete szakaszon)” projektre, amelyet kivitelezésre javasoltak Maros megyében, Petele község, Petele falu, külterülete és belterület, Alsóbölkény község, Alsóbölkény falu és Szásznádas falu, külterület és belterület, Alsóköhér község, Alsóköhér falu, Felsőköhér, külterület és belterület és Nyárádremete község, Nyárádremete falu, külterület és belterület

2022. december 14.
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, az „Útpadka aszfaltozása a DJ135 megyei úton, Marosvásárhely – Nyárádmagyarós – Sóvárad” projekt környezetvédelmi engedélyének a kibocsátási kérelmének a benyújtásáról, amelyet kivitelezésre javasoltak Jedd község, Jedd, Kebeleszentivány, Kebele falvakban, Nyárádszereda város, Kisszentlőrinc, Székelysárd, Székelytompa falvakban, Székelybere község, Székelybere faluban, Nyárádmagyarós község, Nyárádmagyarós faluban, Sóvárad község, Sóvárad faluban, Maros megyében

Határozatok

Arhívum
2023. június 8.
2023. május 25-i 106. számú HATÁROZAT Az „Anghel Saligny” Országos beruházási programmal való finanszírozásra jóváhagyott, „A DJ151D Nyárádtő – Ákosfalva, Maros megye, megyei út közúti rendszerének a felújítása” beruházási létesítménynek, a beavatkozási munkálatainak a véleményezési dokumentációjának, a műszaki-gazdasági mutatóinak és az általános költségelőirányzatának, valamint a létesítmény kivitelezésének érdekébe a helyi költségvetésből finanszírozott költségkategóriákat képező összegek jóváhagyására vonatkozóan

2023. június 8.
2023. május 25-i 105. számú HATÁROZAT A „Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtérnek a modernizálása a létesítményeknek a Szállítási Általános Mestertervbe való beiktatásával – Terminál kibővítése – II. szakasz” projektnek a kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyásáról szóló 233/22.12.2022. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozóan

2023. június 8.
2023. május 25-i 104. számú HATÁROZAT A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek a modernizálása a létesítményeknek a Szállítási Általános Mestertervbe való beiktatásával – Felszálló/leszálló pálya bővítése” projektnek a kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyásáról szóló 232/22.12.2022. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozóan

2023. június 8.
2023. május 25-i 103. számú HATÁROZAT A Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház Igazgató tanácsának a keretében, egyes tisztségek betöltésének érdekébe szervezett versenyvizsga bizottságba és a kontesztálási bizottságba a Maros Megyei Tanács képviselőinek a kinevezésére vonatkozóan

Az adatokat felvitték:
Adrian Gorea - 2022.05.31